Vi vill på ett bättre sätt kunna presentera oss själva och våra produkter. SÅ en ny hemsida fick det bli.

”Tack Raymond på Rays Office för ett bra jobb.”

Vi kommer kontinuerligt att uppdatera och lägga in ny information. Framför allt fokus på våra produkter där vi försöker visa upp med bild och text hur det kan se ut och fungera i olika bilmodeller och för olika hundraser.