Koppelkrok för att fästa i gallret på din bur 5,5 cm